Purlyf CBD - Fishek CBD - Relaksoh - 200mg

Krijoni një gjendje shpirtërore të relaksuar dhe mendje me këtë aromë OG Kush.

0.5ml 200mg CBD


Raportet e laboratorit

Purlyf CBD - Fishek CBD - Relax - 200mg Report Lab
Milligrams CBD

Koleksione: Të gjitha Produktet, Top Selling, Vapes

Lloji: Unknown Lloji


Items ngjashme